De vrienden expositie 2018

 

Kunst in Spaarndam 2018

SPAARNDAM KIS (Kunst in Spaarndam) is een twee jaarlijkse manifestatie voor kunstenaars uit de omgeving van Spaarndam. Zij krijgen de gelegenheid om hun werk op een groot aantal locaties in Spaarndam, tentoon te stellen. Dit jaar is het evenement op zaterdag 2 en zondag 3 juni.

Door Henk van Ommeren

 

Spaarndam staat naast Hansje Brinker, vooral bekend als kunstenaarsdorp. Bekende kunstenaars wonen of hebben in dit dorp gewoond. Lottie Buit, Veronica Voogt, Peter Duval Slothouwer en Jan Zetsloot speelden daar in 2013 op in door te starten met het project KIS. Op 28 verschillende locaties in Spaarndam-Oost en Spaardam-West kan men genieten van kunst in de meeste brede zin van het woord. Van fotografie tot culinaire kunst en van beeldende kunst tot podiumkunst. Verder zijn diverse workshops en krijgen kinderen onder andere met gedichten, ook de mogelijkheid om hun kunsten te vertonen.

In de kunstenaarswereld in de omgeving staat Jan Zetsloot een bekend als een gedreven persoon op het gebied van kunst. ,,In 2013 vonden wij dat er meer aandacht moest komen voor de kunst in ons dorp. Natuurlijk is er het Kunstcentrum De Kolk waarin een groot deel van het jaar exposities zijn. Ook de muziektent wordt veel gebruikt voor evenementen. Bovendien zijn er ieder jaar in de zomer de kunstmarkten. Echter er zijn zo veel kunstenaars in deze omgeving dat zij lang niet allemaal aan bod kunnen komen. Daarom zochten wij naar een mogelijkheid om deze kunst onder de aandacht te kunnen brengen. Er zijn een aantal grotere locaties zoals het Dorpshuis, het Rijnlandshuis en Fort Bezuiden Spaarndam. Echter ook de locaties rond de Kolk spelen een belangrijke rol in het geheel”.

De manifestatie is in zijn geheel gebaseerd op vrijwillige deelname en vrijwilligerswerk. Opvallend is dat ook alle horeca bedrijven, de kapper en de garage in het dorp ook hun medewerking verlenen. Verder kan men met een veerdienst vanaf het Rijnlandhuis naar het strandpaviljoen Loef op Schoteroog. Het startschot wordt zaterdag 2 juni om 12.00 uur op de Westkolk bij de muziektent gegeven door burgemeester Jos Wienen van Haarlem en locoburgemeester Raymond van Haeften van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. www.kunstinspaardam.nl

 

Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/
article27485313.ece/Kunstmarkt-in-Spaarndam-ritselt-het-van-de-kunst?lref=L3

Spaarndam ritselt het van de kunst

kolk_KIS

SPAARNDAM – Niet overdreven te zeggen dat bijna iedereen in Spaarndam betrokken is bij de tweede editie van KIS dit weekend, de speelse afkorting voor Kunst In Spaarndam.

Door Jaap Timmers – 27-8-2015, 12:26 


Heel het dorp betrokken bij manifestatie KIS

(Onderaan, bijgerelateerde documenten: het programma voor dit weekend)

Deze artistieke manifestatie voltrekt zich zaterdag en zondag. Het programma is uitgebreid, zozeer dat het regelcomité klachten verwacht.

Klachten? Veronica de Voogt lacht: ,,Vorig jaar hoorden we dat mensen uit West twee dagen nodig hadden om naar Oost te komen, ze hadden onderweg zoveel mensen gezien en ontmoet en moesten zo veel dingen zien, dat ze er niet helemaal door kwamen. Een prachtige klacht, vinden wij.”

Nog een paar dagen te gaan. In het huis van Willem en Veronica de Voogt komen organisatoren bij elkaar. Ze praten Haarlems Dagblad bij en gaan op de foto bij de kolk.

Kussende vissen

Docent beeldende kunst Enny Majoor zet een schildersezel naast het water en schetst met houtskool het logo: twee kussende vissen. Bedoeld om kunst- en weergoden gunstig te stemmen. ,,Hoe ziet onze vis er ook alweer uit?”, vraagt Veronica. Jan zegt: ,,Als een christelijke vis.” Onder een stralende zon, op elkaar ingewerkt, alsof ze dit al dertig jaar doen.

In 2013 was de eerste KIS in dit fotogenieke dorp met zijn aangemeerde boten, waar kunstenaars altijd graag kwamen. Het beviel zo goed dat een tweede versie niet kon uitblijven en meer omvattend is geworden.

Woning Dijkgraaf

,,Iedereen vond het zo leuk om de dingen samen te doen. Huiskamers, forten, kerken gingen open, gebouwen werden beschikbaar gesteld.” Dat gebeurt opnieuw. Het team werkt met een klein budget dat grotendeels opgaat aan posters. ,,Mensen vragen ernaar, ze willen er een achter hun raam hangen.” In Spaarndam ritselt het van de kunst.

De happening is van niet te onderschatten betekenis voor de gemeenschap. Geen ander initiatief brengt de dorpen Spaarndam-Oost en -West zo onder een noemer. In Oost kwamen er twee locaties bij, waaronder de Adalbertuskerk. ,,De woning van de dijkgraaf gaat open. Dat is chic. Nu kunnen we het hele Rijnlandhuis gebruiken”, zegt Lottie Buit.

Dorpsomroep

De kunstenaars zijn beschikbaar om tekst en uitleg te geven. ,,Dat vinden bezoekers erg leuk.”

Enkele tips: schilderkunst van wijlen Jan van Geem in de Palingrokerij, voordrachten van John Schoorl en Anne-Gine Goemans in de Vergaderkeuken, kunstwerken in tuinen, de kunstenaars in het Rijnlandhuis, de kolk en het Fort Zuid. Veel werken zijn te koop, niet alle.

Aanschafprijzen variëren van 200 tot 6000 euro. Eethuizen en cafés zijn geopend. Twee leden van de toneelvereniging treden op als dorpsomroepsters. Dankbaar is de groep voor de steun van ondernemers en Vrienden van de Oude Kerk.

Bron: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/
article27485313.ece/Kunstmarkt-in-Spaarndam-ritselt-het-van-de-kunst?lref=L3